← wróć do słowniczka

FTP

FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym do transferu plików pomiędzy komputerami w sieci. FTP został stworzony w celu umożliwienia łatwego udostępniania i pobierania plików z serwera FTP za pomocą klienta FTP. 

 

Podstawowe działanie FTP polega na nawiązaniu połączenia pomiędzy klientem FTP (np. programem typu FileZilla) a serwerem FTP, który hostuje pliki. Klient FTP może być zainstalowany na twoim komputerze lub dostępny jako aplikacja internetowa. Po nawiązaniu połączenia klient FTP może przeglądać strukturę katalogów na serwerze FTP, pobierać pliki z serwera na lokalny dysk, wysyłać pliki z lokalnego dysku na serwer oraz usuwać lub przenosić pliki na serwerze. 

 

Podczas korzystania z FTP, użytkownik musi podać nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się na serwer FTP i uzyskać dostęp do swojego konta. Po uwierzytelnieniu użytkownik może przeglądać pliki i foldery, tworzyć nowe foldery, zmieniać uprawnienia plików oraz wykonywać inne operacje na plikach w obrębie swojego konta. 

 

FTP korzysta z dwóch portów: portu sterującego (port 21) i portu danych (port 20). Port sterujący służy do nawiązywania i zarządzania połączeniem między klientem FTP a serwerem FTP, podczas gdy port danych jest używany do przesyłania właściwych danych plików. 

 

Warto wiedzieć, że FTP jest protokołem nie zaszyfrowanym, co oznacza, że dane przesyłane za jego pomocą nie są automatycznie szyfrowane. To może być problematyczne, jeśli przesyłasz poufne dane przez FTP. Dlatego wiele organizacji i firm zdecydowało się na stosowanie bardziej bezpiecznych protokołów transferu plików, takich jak SFTP (SSH File Transfer Protocol) lub FTPS (FTP over SSL/TLS), które zapewniają dodatkowe warstwy szyfrowania. 

 

Mimo, że FTP jest starszym protokołem, nadal jest szeroko stosowany w różnych scenariuszach, takich jak aktualizacje stron internetowych, transfer plików na serwery zdalne oraz współpraca z serwerami plików wewnętrznych w sieci lokalnej.

 

FTP jest stosowany od wielu lat i jest szeroko wykorzystywany w różnych scenariuszach, takich jak: 

 

Aktualizacje stron internetowych: FTP jest często używany do przesyłania plików na serwery internetowe w celu aktualizacji stron internetowych. Osoby odpowiedzialne za tworzenie i zarządzanie stronami mogą używać klienta FTP, aby przesłać nowe pliki HTML, grafiki, skrypty i inne zasoby na serwer, aby dokonać zmian na stronie internetowej. 

 

Udostępnianie plików: FTP jest wygodnym sposobem udostępniania plików, szczególnie w sytuacjach, gdy wymaga się szybkiego i prostego transferu danych. Możesz udostępnić innym osobom dostęp do określonych plików lub katalogów na swoim serwerze FTP, dzięki czemu mogą pobierać te pliki. 

 

Backup danych: FTP może być używany do tworzenia kopii zapasowych plików i danych. Możesz skonfigurować regularne automatyczne wysyłanie kopii zapasowych plików na zdalny serwer FTP, co zapewnia bezpieczeństwo danych i ochronę przed utratą w przypadku awarii systemu. 

 

Wymiana plików między komputerami: FTP umożliwia prosty transfer plików między różnymi komputerami w sieci lokalnej. Możesz użyć FTP, aby przesyłać pliki z jednego komputera do drugiego, niezależnie od tego, czy znajdują się w tej samej sieci lokalnej czy też są połączone przez Internet. 

 

Automatyzacja transferu plików: FTP oferuje możliwość automatyzacji transferu plików poprzez skrypty lub programy, które mogą zarządzać operacjami FTP. Możesz skonfigurować skrypty, które regularnie pobierają lub wysyłają określone pliki z serwera FTP, co jest przydatne w przypadku, gdy wymagane są regularne synchronizacje danych. 

 

Stosowanie FTP ma jednak pewne ograniczenia i wady. Protokół FTP nie zapewnia szyfrowania danych, przez co transferowane informacje są narażone na przechwycenie przez niepowołane osoby. W przypadku konieczności przesyłania poufnych danych zaleca się stosowanie bardziej bezpiecznych protokołów, takich jak SFTP lub FTPS, które zapewniają szyfrowanie danych podczas transferu. 

 

Pomimo tych ograniczeń, FTP jest wciąż używany ze względu na swoją prostotę, szerokie wsparcie w różnych systemach operacyjnych i powszechną dostępność klientów FTP.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
  • Dowiedz się, jak działamy
  • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
  • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów