← wróć do słowniczka

DNS

DNS, czyli Domain Name System (System Nazw Domenowych), to system służący do przyporządkowywania nazw domenowych do ich odpowiednich adresów IP. Nazwy domenowe, takie jak przyklad.com, są bardziej przyjazne dla ludzi i łatwiejsze do zapamiętania niż adresy IP, które składają się z cyfr (np. 192.168.0.1). DNS umożliwia tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP i odwrotnie. 

 

Podstawowym zadaniem systemu DNS jest przekładanie nazw domenowych na adresy IP. Gdy użytkownik wpisuje adres URL (Uniform Resource Locator) w przeglądarce internetowej, przeglądarka wysyła zapytanie do serwera DNS, aby uzyskać odpowiedni adres IP dla danej nazwy domenowej. Serwer DNS przeszukuje swoją bazę danych, aby znaleźć rekord związany z daną nazwą domenową i zwraca odpowiadający mu adres IP. 

 

DNS składa się z hierarchicznej struktury, w której istnieją różne typy serwerów DNS. Na szczycie hierarchii znajdują się serwery korzeniowe, które przechowują informacje o najważniejszych domenach, takich jak .com, .org, .net itp. Poniżej znajdują się serwery DNS odpowiedzialne za konkretne domeny, np. serwery DNS dla domeny przyklad.com. Te serwery przechowują rekordy DNS, które zawierają informacje o adresach IP powiązanych z danymi nazwami domenowymi. 

 

Dodatkowo, DNS obsługuje inne typy rekordów, takie jak rekordy MX (Mail Exchange), które wskazują na serwery poczty obsługujące daną domenę, lub rekordy CNAME (Canonical Name), które umożliwiają przekierowanie z jednej nazwy domenowej na inną. 

 

Dzięki DNS możemy korzystać z internetu w sposób wygodny i intuicyjny, używając zamiast adresów IP, czyli surowych liczb, łatwych do zapamiętania nazw domenowych. Ponadto, DNS umożliwia elastyczne zarządzanie infrastrukturą sieciową poprzez przekierowania, równoważenie obciążenia i inne techniki optymalizacji ruchu sieciowego.

 

DNS jest niezbędnym elementem infrastruktury internetowej i stosuje się go na szeroką skalę we wszystkich aspektach korzystania z sieci, na przykład:

 

Przetwarzanie adresów URL: Gdy wpisujesz adres strony internetowej w przeglądarce, DNS tłumaczy nazwę domenową na odpowiadający jej adres IP. Dzięki temu możesz łatwo odwiedzać strony internetowe, nie zapamiętując skomplikowanych adresów IP. 

 

Wysyłanie poczty elektronicznej: Podczas wysyłania wiadomości e-mail, DNS jest używany do znajdowania serwerów poczty odpowiedzialnych za obsługę domeny odbiorcy. Serwery DNS dostarczają informacje o serwerach poczty, które umożliwiają prawidłowe dostarczenie wiadomości. 

 

Hosting stron internetowych: Osoby lub firmy, które hostują strony internetowe, używają DNS do przypisywania nazw domenowych do odpowiednich serwerów, na których znajdują się ich strony. To umożliwia dostęp do witryn za pomocą czytelnych adresów URL. 

 

Rozproszenie ruchu: Duże witryny internetowe i usługi chcą często równomiernie rozłożyć ruch między wiele serwerów. Wykorzystując DNS, można skonfigurować równoważenie obciążenia, aby przekierować użytkowników na różne serwery, zwiększając wydajność i niezawodność usługi. 

 

Bezpieczeństwo: DNS jest również wykorzystywany do implementacji różnych mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak rekordy SPF (Sender Policy Framework) czy DKIM (DomainKeys Identified Mail), które pomagają w walce z niechcianą pocztą elektroniczną (spamem) i fałszerstwami. 

 

Sieci prywatne wirtualne (VPN): W przypadku korzystania z VPN, DNS może być używany do przekierowywania ruchu DNS przez tunel VPN, co pozwala na bezpieczne i prywatne przekazywanie zapytań DNS do serwerów w sieci VPN. 

 

W skrócie, DNS jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, który umożliwia przyporządkowywanie nazw domenowych do adresów IP, co ułatwia korzystanie z internetu, zapewnia elastyczność w zarządzaniu siecią i pomaga w implementacji różnych mechanizmów bezpieczeństwa.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
  • Dowiedz się, jak działamy
  • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
  • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów