← wróć do słowniczka

Brief

Brief to pojęcie, które odnosi się do krótkiego, zwięzłego opisu, instrukcji lub wytycznych dotyczących określonego zadania, projektu lub sytuacji. Służy jako podstawowy dokument, który przekazuje niezbędne informacje i wskazówki, aby umożliwić osobom zaangażowanym w projekcie skoncentrowanie się na kluczowych aspektach i osiągnięcie zamierzonych celów. 

Brief jest powszechnie stosowany w różnych dziedzinach, takich jak reklama, projektowanie graficzne, marketing, architektura, public relations i wiele innych. Zawartość briefu może się różnić w zależności od konkretnego zastosowania, ale zazwyczaj obejmuje następujące elementy: 

Cel i zakres: Określa cel projektu oraz zakres działań, czyli to, czego ma dotyczyć projekt i jakie aspekty powinny być uwzględnione podczas jego realizacji. 

Publiczność/docelowy odbiorca: Opisuje grupę docelową, do której ma być skierowany projekt, w tym jej demografię, preferencje i cele. 

Wytyczne projektowe: Zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące stylu, tonu, kolorów, czcionek, zdjęć, treści, formatu i innych czynników, które powinny zostać uwzględnione w kreacjach graficznych. 

Terminy i budżet: Określa terminy realizacji projektu oraz dostępne zasoby finansowe, które mogą wpływać na jego zakres i czas wykonania. 

Oczekiwane rezultaty: Wyjaśnia, jakie konkretnie cele, rezultaty lub efekty powinny zostać osiągnięte po zakończeniu projektu. 

Brief jest ważnym narzędziem komunikacji, umożliwiającym efektywną wymianę informacji między osobami zaangażowanymi w projekt. Jest kluczowy dla zapewnienia spójności, jasności i zrozumienia celów oraz oczekiwań w trakcie realizacji projektu.

W jakich dziedzinach wykorzystuje się briefy? Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba skonkretyzowania celów i wytycznych dotyczących projektów, zadań lub inicjatyw: 

Reklama i marketing: Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej lub marketingowej brief jest wykorzystywany do przedstawienia agencjom reklamowym/działom marketingu szczegółowych informacji dotyczących produktu lub usługi, grupy docelowej, celów kampanii, preferencji kreatywnych i innych kluczowych czynników. Brief pozwala agencjom na lepsze zrozumienie potrzeb klienta i skierowanie swoich działań w odpowiednim kierunku. 

Projektowanie graficzne: Przy tworzeniu projektów graficznych, takich jak logo, ulotki, strony internetowe czy opakowania, brief służy do przekazania projektantom jasnych wytycznych dotyczących stylu, estetyki, preferencji kolorystycznych, tonu komunikacji i innych aspektów. Dzięki briefowi projektanci mają jasność co do oczekiwań klienta i mogą dostosować swoje projekty do określonych wymagań. 

Architektura i projektowanie wnętrz: Brief jest wykorzystywany, aby dostarczyć architektom i projektantom wnętrz informacji dotyczących funkcjonalności, estetyki, preferencji klienta, budżetu i innych czynników wpływających na projekt. Pomaga to w tworzeniu projektów, które spełniają potrzeby i oczekiwania klienta. 

Public relations: W przypadku kampanii PR lub działań public relations, brief dostarcza informacji na temat celu kampanii, grupy docelowej, kluczowych przekazów, kanałów komunikacji i innych ważnych czynników. Pomaga to w skupieniu działań PR na konkretnych celach i przesłaniach. 

Stosowanie briefu ma kilka kluczowych zalet. Po pierwsze, zapewnia jasne i zrozumiałe wytyczne, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i niejasności. Po drugie, pomaga w skoncentrowaniu się na istotnych aspektach projektu, eliminując zbędne informacje i rozproszenie. Po trzecie, brief stanowi punkt odniesienia w trakcie realizacji projektu, umożliwiając ocenę, czy osiągnięto zamierzone cele. Ogólnie rzecz biorąc, brief pomaga w zapewnieniu skutecznej komunikacji, efektywności i zgodności z oczekiwaniami klienta.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
  • Dowiedz się, jak działamy
  • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
  • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów