← wróć do słowniczka

User Interface (UI)

User Interface (UI) to element projektowania, który odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik komunikuje się z interaktywnym produktem, takim jak strona internetowa, aplikacja mobilna, oprogramowanie czy urządzenie. Jest to warstwa, w której użytkownik może interaktywnie działać, przekazywać informacje, wykonywać zadania i otrzymywać odpowiedzi od systemu. UI obejmuje elementy takie jak przyciski, pola tekstowe, menu, ikony, układy stron, animacje i wszelkie inne elementy graficzne lub interaktywne, które umożliwiają korzystanie z produktu. User Interface powinien być intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, aby korzystanie z produktu było jak najłatwiejsze i płynne.

UI jest niezbędne dla każdego produktu cyfrowego, ponieważ dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi użytkownik zyskuje lepsze wrażenia podczas korzystania z produktu i tym samym szybciej i bardziej się angażuje. Intuicyjne projektowanie pozwala odbiorcom na szybsze osiąganie ich celów, ponieważ nie muszą poświęcać czasu na zrozumienie narzędzia, ale zaczynają od razu je wykorzystać. Cele użytkowników podczas poruszania się po produkcie cyfrowym zwykle odpowiadają celom biznesowym, takim jak dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się w usłudze. Jeśli UI sprawia, że jest to wystarczająco łatwe, bezpośrednio przełoży się to na wyższe konwersje oraz lepsze wyniki finansowe firmy. Wreszcie, dobre wrażenia użytkownika wynikające z intuicyjnego UI mogą poprawić rozpoznawalność marki. User Interface może być czynnikiem, który decyduje o wyborze marki przez użytkownika.

Co możesz zrobić, żeby User Interface Twojego produktu był dobry? 

Zrozumienie użytkowników: Przeprowadź badania użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, cele, preferencje i kontekst użycia. Wykorzystaj narzędzia takie jak wywiady, analiza konkurencji, testy użyteczności itp. Poznanie swojej grupy docelowej pozwoli Ci dostosować UI do ich oczekiwań.

Prostota i czytelność: Stawiaj na prostotę i czytelność w swoim interfejsie. Unikaj nadmiernego zatłoczenia, zawiłości i niepotrzebnych elementów. Upewnij się, że informacje są łatwo czytelne i zrozumiałe dla użytkowników.

Intuicyjna nawigacja: Skoncentruj się na tworzeniu intuicyjnej nawigacji, która umożliwia użytkownikom łatwe poruszanie się po stronie lub aplikacji. Upewnij się, że układ menu, przyciski i odnośniki są jasne i łatwo dostępne.

Zachowaj spójność: Utrzymuj spójność w całym interfejsie, zarówno pod względem stylu, jak i interakcji. Zastosowanie spójnych kolorów, czcionek, ikon i wzorców interakcji pomaga użytkownikom zrozumieć, czego mogą się spodziewać i jak korzystać z różnych elementów UI.

Odpowiedni feedback: Zapewnij użytkownikom odpowiednie informacje zwrotne na podstawie ich działań. Na przykład, gdy użytkownik kliknie przycisk, powinien otrzymać odpowiedź, że akcja została wykonana. Feedback pomaga użytkownikom zrozumieć, co się dzieje i utrzymuje ich zaangażowanych w korzystanie z produktu.

Testowanie i iteracja: Przeprowadzaj testy użyteczności i zbieraj opinie użytkowników na temat interfejsu. To pozwoli Ci zidentyfikować ewentualne problemy, które mogą wymagać poprawek i udoskonaleń. Regularne iteracje i dostosowania UI na podstawie opinii użytkowników przyczynią się do ciągłego doskonalenia interfejsu.

Dostępność: Zapewnij dostępność swojego interfejsu dla różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Upewnij się, że interfejs jest czytelny dla osób z wadami wzroku, dostępny za pomocą technologii wspomagających, i spełnia odpowiednie standardy dostępności.

Zwróć też uwagę na popularne błędy, których należy unikać przy projektowaniu UI:

  • zbyt skomplikowana nawigacja interfejsu – użytkownicy powinni być w stanie łatwo poruszać się po produkcie cyfrowym; 
  • nadmierne komplikowanie projektu – interfejs, który posiada zbyt wiele elementów, prowadzi do dezorientacji. Wtedy użytkownicy nie wiedzą, na czym się skupić, a niepotrzebne elementy odwracają uwagę od celów i odciągają ich od tego, co chcesz, aby zrobili;
  • słaba dostępność – im bardziej przystępny interfejs, tym większa grupa odbiorców i tym łatwiej użytkownikom poruszać się po produkcie.

Pamiętaj, że żaden produkt cyfrowy nie byłby kompletny bez interfejsu. To właśnie odpowiednie UI pozwala użytkownikom na interakcję z produktem – bez niego użytkownicy będą mogli sprawnie korzystać z Twojej oferty.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
  • Dowiedz się, jak działamy
  • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
  • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów