← wróć do słowniczka

CAPTCHA

CAPTCHA to skrót od “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, co można przetłumaczyć jako “W pełni zautomatyzowany publiczny test Turinga do rozróżnienia komputerów i ludzi”. Jest to rodzaj testu stosowanego w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest człowiekiem, a nie botem komputerowym. 

Celem CAPTCHA jest stworzenie zadania, które jest łatwe dla człowieka do rozwiązania, ale trudne dla komputera. To pozwala na ochronę przed automatycznymi programami (botami), które mogłyby wykorzystać systemy lub atakować strony internetowe, takie jak formularze rejestracyjne, komentarze czy logowanie. 

Typowe CAPTCHA polega na wyświetlaniu użytkownikowi obrazu lub pytania wymagającego pewnego rodzaju rozwiązania. Przykłady to: 

  1. Wybór wszystkich obrazów zawierających określony obiekt, na przykład wszystkie obrazy z samochodami. 
  2. Wpisanie ciągu znaków zniekształconego tekstu. 
  3. Rozwiązanie prostego matematycznego równania. 

Działanie CAPTCHA polega na tym, że serwer generuje zadanie, a odpowiedź jest weryfikowana po stronie serwera. Jeśli użytkownik poprawnie rozwiąże zadanie, to uznawany jest za człowieka i ma dostęp do żądanych zasobów lub funkcji, w przeciwnym razie może być zablokowany lub poddany dodatkowym testom w celu sprawdzenia tożsamości. 

CAPTCHA jest skutecznym narzędziem w ochronie przed automatycznymi atakami i spamem, a także w zapobieganiu niepożądanym działaniom na stronach internetowych. Jednak niektóre CAPTCHA mogą być trudne do rozwiązania dla niektórych użytkowników, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, dlatego ważne jest zapewnienie alternatywnych sposobów weryfikacji dla tych osób.

CAPTCHA stosuje się w różnych sytuacjach i na różnych platformach w celu zapewnienia ochrony przed automatycznymi programami (botami) oraz zabezpieczenia przed spamem i niepożądanymi działaniami:

Rejestracja konta: W przypadku serwisów internetowych, które wymagają rejestracji użytkownika, CAPTCHA może być stosowana na etapie tworzenia nowego konta. Zapobiega to automatycznemu tworzeniu dużej liczby fałszywych kont przez boty, które mogą być używane do spamowania lub innych niepożądanych działań. 

Formularze kontaktowe i komentarze: CAPTCHA może być używana na stronach internetowych, które posiadają formularze kontaktowe lub sekcje komentarzy. Zapobiega to automatycznemu generowaniu spamu i zabezpiecza przed niechcianymi wiadomościami lub wpisami komentarzy. 

Logowanie: Niektóre witryny internetowe stosują CAPTCHA podczas procesu logowania, aby sprawdzić, czy to osoba próbuje zalogować się do konta, a nie automatyczny program. Pomaga to w ochronie przed próbami ataków typu “próba złamania hasła”. 

Zabezpieczenie przed botami: CAPTCHA może być stosowana na różnych stronach, które mają zasoby, do których dostęp mogą uzyskać boty, takie jak generowanie raportów, pobieranie danych lub wykonanie zautomatyzowanych działań. CAPTCHA utrudnia botom dostęp do tych zasobów. 

Stosowanie CAPTCHA pozwala na skuteczną filtrację botów komputerowych i zapobiega nadużyciom, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości użytkowania stron internetowych. Jednak ważne jest również zapewnienie odpowiednich alternatyw dla osób z niepełnosprawnościami lub dla tych, którzy mają trudności z rozwiązaniem CAPTCHA, aby nie ograniczać dostępu do usług i treści.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
  • Dowiedz się, jak działamy
  • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
  • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów