← wróć do słowniczka

Monitoring konkurencji

Monitoring konkurencji to proces systematycznego zbierania, analizowania i śledzenia informacji dotyczących działań, strategii i wyników konkurentów na rynku. Polega na monitorowaniu ich działań marketingowych, cen, produktów, usług, opinii klientów oraz innych istotnych aspektów, aby uzyskać wgląd w ich działania i pozostać na bieżąco z konkurencyjnym otoczeniem.

Monitoring konkurencji ma na celu zrozumienie, jak konkurencja reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, jakie innowacje stosuje, jakie są ich mocne i słabe strony, jaką strategię marketingową wykorzystują oraz jakie mają przewagi konkurencyjne. Dzięki temu możesz świadomie kształtować decyzje strategiczne w swojej firmie, dostosowywać swoją ofertę, usprawniać działania i utrzymać przewagę konkurencyjną na interesującym Cię rynku.

Jakie obszary warto uwzględnić podczas monitoringu konkurencji?

 • Produkty/usługi: Monitoruj rodzaj, cechy, jakość i innowacje w ofercie konkurentów. Zwróć uwagę na nowe wprowadzane produkty/usługi, unikalne cechy, różnice w jakości, opakowaniu, funkcjonalności itp.
 • Strategie marketingowe: Śledź działania konkurentów w obszarze marketingu, takie jak kampanie reklamowe, promocje, akcje sprzedażowe, udział w targach i konferencjach, działania w mediach społecznościowych itp. Zwróć uwagę na ich komunikację, przekaz marketingowy, grupy docelowe, wykorzystywane kanały i techniki.
 • Ceny: Monitoruj politykę cenową konkurencji, w tym ceny produktów/usług, rabaty, oferty specjalne, strategie cenowe w stosunku do różnych segmentów rynku. Porównaj ich ceny z własnymi, aby ocenić swoją konkurencyjność.
 • Klienci i opinie: Śledź opinie klientów na temat konkurencji, zarówno na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, jak i w recenzjach. Skup się na ich doświadczeniach, potrzebach, preferencjach oraz na tym, co jest dla nich ważne. To pomoże zrozumieć, jak konkurencja obsługuje i angażuje klientów. Bycie na bieżąco z opiniami klientów może być też dla Ciebie kopalnią pomysłów na ulepszanie swojego biznesu tak, aby dostarczał tego, czego akurat poszukują odbiorcy.
 • Reputacja: Monitoruj wizerunek i reputację konkurentów w branży. Sprawdź, jak są postrzegani przez klientów, partnerów biznesowych i media. Zwróć uwagę na ich sukcesy, nagrody, opinie ekspertów i ewentualne kontrowersje. Przekuj to później we własny plan działań, dzięki którym zbudujesz swoją reputację w branży.
 • Rozwój i innowacje: Bądź na bieżąco z innowacjami i rozwojem konkurencji. Śledź ich działania badawczo-rozwojowe, wprowadzanie nowych technologii, inwestycje w rozwój produktów/usług, współpracę z partnerami itp., aby oferowane przez Ciebie rozwiązania odpowiadały wymaganiom rynku.
 • Kadra zarządzająca: Monitoruj kluczowe postacie w zarządzie konkurencji, ich doświadczenie, sukcesy, zmiany personalne, wywiady i wypowiedzi. To pomoże zrozumieć, jakie są ich kompetencje i strategie zarządzania.
 • Prasa branżowa i raporty finansowe: Śledź doniesienia prasowe, publikacje branżowe i raporty finansowe dotyczące konkurencji. Dowiedz się o ich wynikach finansowych, planach rozwoju, inwestycjach i strategiach.

Monitoring konkurencji może obejmować różne źródła informacji, takie jak strony internetowe konkurentów, media społecznościowe, publikacje branżowe, raporty finansowe, badania rynkowe, narzędzia analityczne itp. Najlepiej dokonywać go na bieżąco, aby regularnie weryfikować swoją pozycję na rynku, ale są też 3 wyjątkowo istotne sytuacje, w których monitoring konkurencji pomoże Twojej firmie.

Po pierwsze przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na rynek monitorowanie konkurencji może dostarczyć cennych informacji na temat podobnych ofert konkurentów. Dzięki temu lepiej zrozumiesz już istniejące konkurencyjne przewagi i trafniej opracujesz własną ofertę.

Po drugie – zwróć uwagę na monitoring konkurencji zwłaszcza wtedy, kiedy widzisz istotne zmiany na rynku, takie jak pojawienie się nowych konkurentów, zmiany w preferencjach klientów, trendy branżowe czy technologiczne. W ten sposób możesz śledzić reakcje konkurencji na te zmiany i dostosować własne strategie w odpowiedzi.

I po trzecie: przeprowadź monitoring konkurencji przed podejmowaniem decyzji kluczowych dla firmy. Zanim podejmiesz istotne decyzje biznesowe, takie jak zmiana cen, ekspansja na nowe rynki, wprowadzenie nowej linii produktów itp., dokładnie przeanalizuj konkurencję, a potem oceń potencjalne ryzyka, zidentyfikuj możliwe wyzwań i określ optymalną strategię działania.

Ważne jest, aby proces monitoringu był regularny i systematyczny, aby gromadzić aktualne i wiarygodne dane, które pozwolą na skuteczną analizę konkurencji i podejmowanie odpowiednich działań w celu utrzymania konkurencyjności na rynku.

Słowniczek Digital Heart

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
 • Dowiedz się, jak działamy
 • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
 • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów