Strategia marketingowa – czy Twoja firma już ją ma?

Spis treści

W erze dynamicznych zmian rynkowych, nieustannego rozwoju technologii i konkurencji, strategia marketingowa staje się kluczowym narzędziem, które może zdecydować o sukcesie lub porażce każdej firmy – szczególnie w obszarze marketingu internetowego. Czy Twoja firma ma strategię marketingową? To więcej niż tylko planowanie reklam czy kampanii. To spójna wizja długofalowego sukcesu, oparta na głębokim zrozumieniu rynku, klientów i własnych celów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego strategia marketingowa jest tak istotna, co powinna zawierać strategia Twojej firmy i jakie korzyści może przynieść. Gotowi, by w pełni wykorzystać potencjał strategii marketingowej? Przejdźmy do szczegółów!

Co to jest strategia marketingowa (i czym różni się od planu marketingowego)?

Każda firma, która chce odnieść sukces na rynku potrzebuje strategii marketingowej. To plan działania, który zawiera określone cele marketingowe, środki do ich osiągnięcia oraz sposób, w jaki marka będzie komunikować się z klientami. Opracowanie skutecznej strategii marketingowej może znacząco wpłynąć na rentowność firmy – zwłaszcza w obszarze marketignu online. Na początek jednak musisz wiedzieć, że napisanie strategii marketingowej to nie to samo co stworzenie planu marketingowego – to dwa różne dokumenty! Strategia marketingowa firmy istnieje jako element jej planu marketingowego. Przed przygotowaniem strategii warto spojrzeć na ten większy obrazek. Zobacz, co jeszcze składa się na plan marketingowy!

Najważniejsze punkty planu marketingowego:

 1. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa – przed opracowaniem swojej strategii, istotne jest dokładne zrozumienie kontekstu działalności firmy. To wymaga analizy wewnętrznej (zasoby, historia firmy) i zewnętrznej (rynek, konkurencja, trendy) oraz określenia, jakie są mocne i słabe strony firmy.
 2. Cele marketingowe: cele to konkretne, mierzalne założenia, do których będziesz dążyć w zgodzie z celami firmy. Mogą obejmować zwiększenie sprzedaży, strategie rozwoju rynku, budowanie rozpoznawalności przez udoskonalenie komunikacji marki, strategie rozwoju produktu, pozyskiwanie nowych klientów i inne.
 3. Strategia marketingowa: definiuje, jak firma osiągnie cele. W strategii marketingowej zarówno określamy segmentację rynku i pozycjonowanie, jak też wykorzystywane kanały marketingowe i budowanie relacji z klientami.
 4. Harmonogram realizacji: harmonogram określa, kiedy i w jakiej kolejności realizowane będą działania, dzięki którym zostanie wdrożona strategia marketingowa – w ten sposób wprowadzisz strukturę czasową do swojego planu działania.
 5. Budżet: w tym kroku należy określić, ile firma inwestuje w działania marketingowe w tym: reklamę, promocję, badania rynku i inne wydatki.
 6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne: kontrola wyników, porównywanie ich z celami i wprowadzanie korekt to procedury zapewniające efektywność planu. Aktualizacje wynikają ze zmian w otoczeniu rynkowym.

Jak widzisz, strategia służąca realizacji celów marketingowych powinna wynikać z dużo szerszego spojrzenia na działania firmy. Dlatego warto do procesu tworzenia strategii zaprosić kogoś, kto chłodnym okiem oceni sytuację rynkwą Twojej firmy i pomoże dobrać odpowiednie strategie działania. Możesz skorzystać z pomocy np. specjalizującej się w strategiach marketingowych agencji lub eksperta od strategii marketingu internetowego.

Elementy strategii marketingowej, czyli z czego składa się strategia marketingowa?

Dobra strategia marketingowa zawiera wszystkie aspekty działań marketingowych firmy. Jej przygotowanie rozpoczyna się od gruntownej analizy rynku, w tym analizy konkurencji. To proces wymagający głębokiego zrozumienia branży oraz segmentów rynku, w których działa firma. Pierwszym krokiem jest określenie celów strategii – to z nich będą wynikały różne rodzaje strategii stosowane w firmach. Czy chcemy zwiększyć sprzedaż, zbudować rozpoznawalność marki czy pozyskać nowych klientów? Cele te powinny być konkretne, mierzalne i osiągalne, a także – jak już wspomnieliśmy – skorelowane z ogólną strategią przedsiębiorstwa.

Analiza grupy docelowej – ważny element strategii marketingowej

Sprzedażowa strategia marketingowa składa się przede wszystkim z analizy i prezycyjnego określenia grupy docelowej. To kluczowa część strategii marketingowej, ponieważ pozwala nam sprecyzować, do kogo kierujemy naszą ofertę oraz jakie potrzeby i preferencje mają nasi potencjalni klienci. Dzięki temu możemy zaplanować realizację działań marketingowych dla konkretnych odbiorców. Jak to zrobić krok po kroku?

 1. Zidentyfikuj ogólne grupy: Spójrz na swój rynek i zidentyfikuj ogólne grupy klientów. Mogą to być firmy lub konsumenci, ale ważne jest, aby początkowo rozróżnić podstawowe kategorie.
 2. Stwórz persony: Tworzenie “person” to technika, która pomaga stworzyć szczegółowe profile Twoich potencjalnych klientów. Dla każdej grupy docelowej opracuj personę, której opis obejmie informacje takie jak wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, preferencje, nawyki zakupowe i inne istotne dane.
 3. Przeprowadź badania rynku: Jeśli masz budżet, przeprowadź badania rynkowe, które pomogą Ci zdobyć informacje na temat zachowań i preferencji Twoich klientów. Możesz korzystać też z danych demograficznych, badań opinii publicznej, ankiet, analizy konkurencji i innych publicznie dostępnych źródeł.
 4. Wyodrębnij segmenty rynku: Na podstawie zebranych informacji dokonaj segmentacji rynku, czyli podziel swoje ogólne grupy docelowe na bardziej konkretne segmenty na podstawie wspólnych cech, potrzeb i preferencji.
 5. Zastanów się nad szczegółowymi problemami i potrzebami grup: Przeprowadź dogłębną analizę, aby zrozumieć problemy, wyzwania i potrzeby każdej z grup. To pozwoli Ci dostarczyć wartościowe rozwiązania.
 6. Stwórz spersonalizowane strategie dla każdego z segmentów: Na podstawie uzyskanych informacji opracuj spersonalizowane strategie marketingowe, które trafiają w konkretne potrzeby i oczekiwania każdej z grup.

Jakie narzędzia wykorzystujemy do budowania strategii marketingowej, pozycjonowania marki?

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa obejmuje również pozycjonowanie na rynku – czyli określenie, w jaki sposób firma chce być postrzegana przez klientów w porównaniu z konkurencją. To narzędzie, które pomaga budować unikalną tożsamość marki i zyskiwać przewagę konkurencyjną. Poprzez precyzyjne określenie swojej pozycji na rynku, firma może przyciągać klientów, którzy identyfikują się z jej wartościami i ofertą. Aby sprecyzować wartościowe dla swojej firmy miejsce, warto poszukać nisz – nowych rynków, które niosą większe możliwości oraz przeprowadzić badanie słów kluczowych, żeby dowiedzieć się, jakie frazy i terminy są ważne dla Twojej branży. Dzięki temu zoptymalizujesz treści online i SEO, a także stworzyć wyróżniającą komunikację marketingową.

Startegia marketingowa – jakie kanały bierzemy pod uwagę, tworząc plan marketingowy?

Strategia marketingowa uwzględnia też wykorzystywane kanały marketingowe. To decyzja dotycząca sposobu, w jaki firma komunikuje się z klientami. Może obejmować takie narzędzia jak reklama, media społecznościowe, e-mail marketing, content marketing, spotkania bezpośrednie czy promocje. Ważne jest, żeby strategia komunikacji pasowała do branży, grupy docelowej i celów firmy. W strukturze strategii marketingowej trzeba zawrzeć typy działań podejmowanych na wszystkich wybranych kanałach.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem jest budowanie relacji z klientami. Długotrwałe relacje z klientami przekładają się na lojalność i sukces na dłuższą metę. Wspiera to również długoterminową strategię rozwoju firmy przez generowanie rekomendacji i poleceń. Strategia marketingowa powinna uwzględniać różne sposoby budowania relacji, takie jak programy lojalnościowe, personalizowana obsługa klienta i tworzenie wartościowego contentu. Konkretny zakres strategii marketingowej i poziom jej rozbudowania będzie jednak zależał od przyjętej w firmie strategii przedsiębiorstwa i najważniejszych celów do osiągnięcia.

Sposób komunikacji – ważny element działań marketingowych

W procesie opracowywania skutecznej strategii marketingowej kluczowym aspektem jest odpowiedni sposób komunikacji z Twoimi odbiorcami. Aby napisać strategię komunikacji marki, warto skoncentrować się na dwóch kluczowych zagadnieniach.

Kim jest twój potencjalny klient?

Pierwszym krokiem jest pełne zrozumienie swojej grupy docelowej. Tutaj wracasz do analizy przeprowadzonej przed rozpoczęciem pisania strategii. Przypomnij sobie wszystkie demograficzne, psychologiczne i behawioralne cechy swoich potencjalnych klientów. Kim są, jakie mają potrzeby, preferencje i zwyczaje zakupowe? Na tej podstawie stworzysz spersonalizowane treści, które uderzą w konkretne oczekiwania odbiorców.

Jak chciałbyś komunikować się z potencjalnymi klientami?

Kolejnym istotnym aspektem jest wybór odpowiednich kanałów i narzędzi komunikacji. Czy Twoja grupa docelowa korzysta z social mediów? Czy preferuje tradycyjne formy reklamy, takie jak telewizja czy druk? Może zależy jej na spersonalizowanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach? Odpowiedzi na te pytania pomagają dostosować strategię komunikacji, aby dotrzeć do klientów w miejscach i sposób, który najbardziej im odpowiada. Skuteczny sposób komunikacji pomaga budować więź z klientami, przyciągać ich uwagę i zyskiwać ich zaufanie, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w marketingu. Jeśli chcesz stworzyć strategię marketingu online, pamiętaj, żeby skupić się na różnych internetowych kanałach komunikacji.

W ramach budowania skutecznej strategii marketingowej nie tylko wybór właściwego kanału komunikacji jest ważny, ale także sposób, w jaki przekazujesz swoje przesłanie. To właśnie tutaj w grę wchodzi “tone of voice” czyli “ton mowy”. Tone of voice określa sposób, w jaki firma komunikuje się z klientami, a także jaki charakter i styl przyjmuje w swoich przekazach. Czy jesteś oficjalny i poważny, czy bardziej przyjazny i z poczuciem humoru? Twoje przesłanie i sposób wyrazu powinny być spójne z tożsamością marki i dostosowane do preferencji klientów. Dzięki zachowaniu spójność w tym, jak mówisz, zbudujesz zaufanie i pozytywne skojarzenia z Twoją marką. Unikalny ton mowy oprócz budowania długotrwałych relacji z klientami pomoże Ci w wyróżnieniu się na rynku.

Jaki jest przykład skutecznej strategii marketingowej?

Przykładem dobrze wdrożonej strategii marketingowej, która zapadła w pamięć odbiorcom na całym świecie była kampania Coca-Coli z hasłem “Share a Coke” (Podziel się Coca-Colą) z 2011 roku. Ta kampania była nie tylko innowacyjna i zwiększyła sprzedaż, ale również znakomicie zaangażowała społeczność konsumentów. Jakie elementy strategii wpłynęły na jej międzynarodowy sukces?

 • Personalizacja: W ramach kampanii Coca-Cola umożliwiła personalizację opakowań napojów, zastępując swoje logo na butelkach i puszkach imionami lub przydomkami. To uczyniło produkty bardziej osobistymi i przyciągnęło uwagę klientów.
 • Interaktywność: Klienci byli zachęcani do udziału w kampanii przez poszukiwanie opakowań z imionami swoich znajomych i rodzin, a także dzielenie się swoimi odkryciami w mediach społecznościowych. To spowodowało ogromny wzrost zaangażowania i tworzenie się społeczności online wokół marki.
 • Multikanałowość: Kampania została przeprowadzona na wielu platformach, w tym telewizji, mediach społecznościowych, stronach internetowych i punktach sprzedaży. To zapewniło jej znaczący zasięg i wpłynęło na różne grupy docelowe.
 • Kreowanie emocji: Kampania promowała pozytywne emocje i wspólne chwile dzielenia się napojem Coca-Cola z bliskimi. To połączenie emocji z marką przyciągnęło konsumentów.
 • Sustainability: Coca-Cola wykorzystała okazję, aby podkreślić swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i recykling opakowań.

Wyniki kampanii “Share a Coke” były znakomite. Przyniosła ona wzrost sprzedaży, znaczący wzrost zaangażowania konsumentów w mediach społecznościowych, a także uznanie w dziedzinie marketingu. Kampania stała się przykładem, jak innowacyjne podejście do marketingu, wykorzystanie personalizacji i budowanie społeczności online mogą znacząco wpłynąć na sukces marki.

Strategia marketingowa – FAQ

Ile czasu trwa tworzenie strategii marketingowej?

Czas na napisanie strategii marketingowej firmy będzie zależał m. in. od jej wielkości, złożoności rynku, na jakim funkcjonuje, oraz dostępności danych do analizy. Aby napisać strategię potrzeba od kilku tygodni do kilku miesięcy. Najdłuższym etapem tworzenia strategii jest analiza rynku, ale nie warto oszczędzać czasu w tym miejscu! Odpowiednio szczegółowe badania i planowanie uratują twój budżet marketingowy, bo podejmiesz tylko te działania, które z największym prawdopodobieństwem zadziałają dla twoich odbiorców. Pamiętaj, że potrzeba też odpowiednio dużo czasu na realizację strategii w praktyce, by zauważyć namacalne efekty w firmie.

Czym się różni strategia marketingowa od strategii marki?

Strategia marketingowa i strategia marki to dwie odrębne, ale ze sobą powiązane koncepcje, które mają różne cele i zakresy działania:

 • Strategia marketingowa koncentruje się głównie na krótkoterminowych celach związanych z promocją i sprzedażą produktów lub usług. Obejmuje analizę rynku, segmentację grupy docelowej, wybór kanałów komunikacji marki i planowanie kampanii reklamowych. Strategia marketingowa jest bardziej taktyczna i ma na celu zwiększenie sprzedaży w określonym okresie czasu.
 • Strategia marki natomiast jest bardziej długofalowa i strategiczna. Koncentruje się na budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem marki w sposób spójny i trwały. Obejmuje określenie misji, wartości, osobowości marki i sposobów, w jakie marka chce być postrzegana przez klientów. Strategia marki ma na celu pozycjonowanie marki na rynku – wyróżnienie wśród innych podobnych firm, budowanie trwałych relacji z klientami oraz zyskiwanie ich zaufania i lojalności.

Ile mogę zarobić dzięki opracowaniu strategii marketingowej dla mojej marki?

Zarobki wynikające z opracowania strategii marketingowej dla Twojej marki mogą znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak branża, skomplikowanie rynku, konkurencja i sposób, w jaki będzie wdrożona strategia. Niemniej istnieje kilka zalet, które obserwuje większość firm po zaimplementowaniu strategii marketingowej:

 • Zwiększenie sprzedaży: odpowiednio wdrożona strategia marketingowa prowadzi do zwiększenia sprzedaży produktów lub usług, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów i zysków.
 • Lojalność klientów: dobrze opracowana strategia marketingowa może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów, co oznacza, że będą oni częściej wracać i dokonywać powtarzających się zakupów.
 • Wzrost średniej wartości zamówienia: Poprzez umiejętne stosowanie strategii marketingowej można zachęcić klientów do dokonywania większych zakupów, co przekłada się na wyższą wartość zamówienia.
 • Redukcja kosztów marketingu: Efektywna strategia marketingowa pomaga również w lepszym ukierunkowaniu działań marketingowych, dzięki czemu oszczędzisz na budżecie reklamowym.

Dlaczego warto zatrudnić osobę z zewnątrz do stworzenia strategii marketingowych?

Strategię marketingową należy odpowiednio wdrożyć, aby przyniosła realne zyski – a to wyzwanie, które wymaga wiedzy, doświadczenia i świeżego spojrzenia na sytuację firmy. Dlatego warto rozważyć zatrudnienie osoby z zewnątrz: eksperta od marketingu internetowego lub agencji specjalizującej się w tej dziedzinie. Dlaczego? Przede wszystkim osoby z zewnątrz przynoszą ze sobą szerokie doświadczenie zdobyte w różnych branżach i na różnych rynkach. To oznacza, że są w stanie dostarczyć nowych pomysłów i zaproponować innowacyjne podejścia, które mogą wpłynąć na sukces Twojej firmy. Dodatkowo, zewnętrzni specjaliści często dysponują narzędziami i wiedzą, które mogą być kosztowne lub trudne do uzyskania wewnętrznie. W Digital Heart strategie marketingowe tworzą eksperci w marketingu online. Dlatego jeśli działasz w internecie (lub chcesz zacząć!) i chcesz podejść do tego strategicznie – napisz do nas! Podczas bezpłatnej konsultacji opowiemy Ci, jak możemy pomóc w opracowaniu i wdrożeniu strategii dostosowanej do Twoich potrzeb i celów.

Darmowa konsultacja z naszym specjalistą
 • Dowiedz się, jak działamy
 • Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu
 • Poznaj nowe sposoby dotarcia do Twoich klientów